اتاق خصوصی مایکل جکسون

يکی از خدمتکاران سابق خانه مايکل جکسون آن را به يک "جزيره خوشگذرانی" تشبيه کرده است که کودکان در آن بدون کنترل آشوب به راه می انداختند و در اتاق خواب اين خواننده می خوابيدند.
کيکی فورنيه، که روز پنج شنبه در دادگاه مايکل جکسون شهادت می داد گفت که در چند مورد "به نظر می رسيد که کودکان مست باشند."

وی گفت گوين آرويزو، شاکی 15 ساله آقای جکسون، ابتدا مودب بود اما هر چه مدت اقامت او در "نورلند" (Neverland) بيشتر می شد، او نيز گستاخ تر می شد.

مايکل جکسون که با 10 مورد اتهام از جمله سوءاستفاده جنسی از گوين آرويزو و تظاهر به حبس او و خانواده اش روبروست، کليه اين اتهامات را رد می کند.

روز چهارشنبه يک مامور پليس که درباره اين پرونده تحقيق کرده است در دادگاه گفت که گوين آرويزو در گفتگو با او ادعا کرده بود که پنج تا هفت بار مورد آزار جنسی قرار گرفته است، اما تنها توانسته بود دو مورد از آنها را با جزئيات شرح دهد.

در دادگاه همچنين مجلات و نوارهای ويديويی که ادعا می شود بخشی از مجموعه آثار پورنوگرافی بود که مايکل جکسون در خانه اش نگاه می داشت، به اعضای هيات منصفه نشان داده شد.


مشتاقان مايکل جکسون هنوز برای ديدن او در محوطه دادگاه جمع می شوند

خانم فورنيه، که از سال 1991 تا 2003 در "نورلند" کار کرده است گفت کودکانی که از آنجا بازديد می کردند بدون نظارت والدين به بازيگوشی و شيطنت می پرداختند.

به گفته وی برخی از کودکان در جريان ايام تعطيل مدرسه، گاه هفته ها آنجا می ماندند، هرچه می خواستند می خوردند، تا دير وقت بيدار می نشستند تا فيلم تماشا کنند يا با پرتاب کيک و شيرينی و غذا به جنگ هم بروند.

خانم فورنيه به هيات منصفه گفت: "نورلند به جزيره خوشگذرانی پينوکيو بدون نظارت والدين بدل شده بود."

او گفت که در يک مورد وقتی از آقای جکسون و گروهی کودک پذيرايی می کرد، "دو يا سه" نفر از آنها مست به نظر می رسيدند، اما وی افزود که هرگز به چشم خود مشاهده نکرد مايکل جکسون به افراد زير سن قانونی مشروب تعارف کند.

قبلا در دادگاه ادعا شده بود که آقای جکسون پيش از آزار جنسی گوين به وی مشروب داده بود.

ريخت و پاش

خانم فورنيه گفت که چگونه در موارد متعدد کودکان از خوابيدن در اتاق هايی که در اختيار آنها گذاشته شده بود سرباز زدند و در عوض تصميم گرفتند شب را در اتاق مايکل جکسون بگذرانند.

خدمتکار سابق آقای جکسون گفت هرچه از مدت اقامت گوين آرويزو و برادر کوچکترش بيشتر می گذشت، آن دو لاابالی تر می شدند و اتاقشان نامرتب تر.

مکولی کالکين، بازيگر "تنها در خانه" (Home Alone) يکی از 9 نوجوانی بود که خانم فوريه از آنها به عنوان بازديدکنندگان خانه جکسون که با او رفاقت به هم زدند نام برد.

/ 0 نظر / 39 بازدید