ازدواج علی دایی


شايد خيلي‌ها فكر مي‌كردند «علي‌ دايي‌» اسطوره‌ فوتبال‌ ايران‌ ديگر ازدواج‌ نكند، ... اما علي‌ دايي‌ درروز اول‌ بهمن‌ ماه‌ سال‌ 1383 پاي‌ سفره‌ عقدنشست‌ و پيمان‌ زناشويي‌ بست‌...

اين‌ ازدواج‌ باعث‌ تعجب‌ خيلي‌ها شد،همان‌هايي‌ كه‌ فكر مي‌كردند، دايي‌ به‌ ازدواج‌ فكرنمي‌كند، اما او ازدواج‌ كرد و پاسخ‌ خيلي‌ها راداد. حالا اگر شما خواننده‌ محترم‌ دوست‌ داريدبدانيد، همسر اين‌ اسطوره‌ فوتبال‌ كيست‌ با ماهمراه‌ شويد. ما تمام‌ اين‌ پرسش‌ها را از علي‌ دايي‌پرسيديم‌. درست‌ سه‌ روز بعد از مراسم‌ ازدواجش‌كه‌ هنوز گل‌هاي‌ بزرگ‌ اتاق‌ عقدش‌ در خانه‌ بود.اين‌ شما و اين‌ گفته‌هاي‌ علي‌ دايي‌ در رابطه‌ باشريك‌ زندگي‌ آينده‌اش‌...


همسرم‌ آذري‌ زبان‌ است‌

علي‌ دايي‌ به‌ ما گفت‌: همسرم‌ از آشنايان‌ دور خانوادگي‌ ما مي‌باشد،مادرش‌ اردبيلي‌ و پدرش‌ تبريزي‌ است‌ و او بزرگ‌شده‌ تهران‌ مي‌باشد. مشخصات‌ كامل‌ يك‌ دختر ‌آذربايجاني‌ را دارد و ليسانس‌ صنايع‌ غذايي‌مي‌باشد او هشت‌ سال‌ از من‌ كوچك‌تر است‌.

همسرم‌ را هم‌ من‌ انتخاب‌ كردم‌ و هم‌ مادرم‌. دايي‌مي‌گويد: همسرم‌ فرزند اول‌ خانواده‌ است‌ وخواهر ديگرش‌ به‌ تازگي‌ درسش‌ به‌ اتمام‌ رسيده‌ وقرار است‌ به‌ زودي‌ ازدواج‌ كند. باجناقم‌، كارش‌آزاد است‌ و ترم‌هاي‌ پاياني‌ تحصيلش‌ رامي‌گذارند.

پدر ايشان‌ بازنشسته‌ گمرك‌ مي‌باشد. نكته‌ جالب‌در مورد ازدواج‌ دايي‌ مهريه‌ همسرشان‌ است.از آنجا كه‌ خانواده‌ همسرم‌ داراي‌ اعتقادات‌ ارزشمند اسلامي‌ هستند، مهريه‌شان‌ مانند مهريه‌ حضرت‌فاطمه‌ (س‌)، «آب‌» است. خيلي‌ها فكرمي‌كردند كه‌ مهريه‌ همسرم‌ سكه‌هاي‌ زيادي‌ است‌،به‌ قول‌ اين‌ جديدي‌ها... اما با تفاهمي‌ كه‌ بين‌ مابود، چرا كه‌ مهريه‌ ضامن‌ خوشبختي‌ نيست‌، بلكه‌صداقت‌ها و حسن‌ نيت‌ها، زمينه‌ساز يك‌ زندگي‌مشترك‌ است‌.

علي‌ دايي‌ مي‌گويد: به‌ اميد خدا پس‌ از ماه‌ محرم‌و صفر ازدواج‌ مي‌كنيم‌ و زندگي‌ زير يك‌ سقف‌ راآغاز مي‌كنيم‌. وي‌ در رابطه‌ با مهمانان‌ جشن‌ازدواج‌ مي‌گويد: «نمي‌خواستيم‌، مراسم‌عروسي‌ام‌ بپيچد، از اين‌ رو خصوصي‌ صورت‌پذيرفت‌ وخانواده‌ من‌ و دوستان‌ نزديكم‌، مهمانان‌جشن‌ من‌ را تشكيل‌ دادند. البته‌ جشن‌ ازدواجم‌در تهران‌ برگزار مي‌شود و افراد خانواده‌ام‌ ازاردبيل‌ به‌ تهران‌ مي‌آيند، همچنين‌ بيشتر دوستانم‌در تهران‌ هستند و به‌ همين‌ خاطربايد در تهران‌برگزار شود. همسرم به فوتبال علاقهاي نداشت اما از زماني‌ كه‌ با يكديگر آشنا شديم‌،ايشان‌ هم‌ به‌ فوتبال‌ به‌ خصوص‌ ديدارهاي‌ تيم‌ملي‌ علاقمند شدند».


آشپزي‌ ام‌ خوب‌ است‌

از سال‌ 1367 تنها در تهران‌ زندگي‌ مي‌كنم‌، ازهمان‌ زماني‌ كه‌ دانشجو شدم‌. از اين‌ رو شايدآشپزي‌ام‌ از خيلي‌ خانم‌هاي‌ اين‌ دوره‌ زمانه‌ بهترباشد. اكثر غذاهاي‌ ايراني‌ را بلد هستم‌. اگر يادتان‌باشد، سال‌ها در زمان‌ دانشجويي‌ تنها زندگي‌كردم‌ و هفت‌ سال‌ هم‌ خارج‌ از ايران‌ بودم‌. شهردار شدن در خوابگاه دانشجوئي از هر کسي يک آشپز خوب مي سازد .


مادرم‌ با ما زندگي‌ نمي‌كند

علي‌ دايي‌ هم‌ اكنون‌ در شهرك‌ غرب‌ تهران‌ به‌همراه‌ مادر و دو برادرش‌ كه‌ مجرد مي‌باشدزندگي‌ مي‌كند، فكر مي‌كرديم‌ كه‌ دايي‌ با همسرش‌در كنار مادرش‌ زندگي‌ مي‌كند، اما وي‌ مي‌گويد:همسرم‌ فهميده‌ و منطقي‌ است‌ و دوست‌ دارد بامادرشوهرش‌ زندگي‌ كند، اما مادرم‌ قبول‌نمي‌كند، گرچه‌ من‌ دوست‌ دارم‌ مادرم‌ در كنار من‌زندگي‌ كند; اما از آنجا كه‌ ما پنج‌ برادر هستيم‌،مادرم‌ دوست‌ ندارد، فرقي‌ بين‌ ما بگذارد. من‌ ودو برادر وسطي‌ام‌، حسن‌ و حافظ ازدواج‌كرده‌ايم‌ و محمد برادر بزرگ‌ و بهزاد برادركوچكم‌ مجرد هستند.


با مشكلات‌ اخلاقي‌ بيگانه‌ است‌


يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ علي‌ دايي‌ اين‌ است‌ كه‌هيچ‌گاه‌ مشكل‌ اخلاقي‌ نداشته‌ است‌. مسئله‌اي‌ كه‌در سال‌هاي‌ اخير بين‌ فوتباليست‌ها، بسيار باب‌ بودو شايد سخت‌گيري‌ در انتخاب‌ همسر هم‌، ازدواج‌دايي‌ را عقب‌ انداخت‌، چرا كه‌ دايي‌ به‌ هر حال‌انسان‌ مشكل‌ پسندي‌ است‌ و بايد اين‌ واقعيت‌ راپذيرفت‌ ، اما اين‌ پرسش‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ چه‌ عاملي‌باعث‌ شد «دايي‌» اين‌ خانواده‌ را براي‌ ازدواج‌انتخاب‌ كند و دختر اين‌ خانواده‌ را به‌ همسري‌برگزيند.

«متاسفانه‌ در اين‌ چند سال‌ نه‌ تنها در قشرفوتباليست‌ها، بلكه‌ در ديگر قشرهامون‌ چنين‌مسائلي‌ باب‌ بوده‌ است‌، اميدوارم‌ كه‌ ديگر شاهدچنين‌ مسائلي‌ نباشيم‌. بايد بگويم‌، خانواده‌ همسرم‌متعهد، تحصيلكرده‌ و با فرهنگ‌ هستند، آذري‌زبان‌ هستند و به‌ عقايد من‌ نزديك‌ مي‌باشند».

دايي‌ موافق‌ كار كردن‌ همسرش‌ نيست‌. اومي‌گويد تا زماني‌ كه‌ خودم‌ بتوانم‌ كار كنم‌، دوست‌ندارم‌، همسرم‌ كار كند; همين‌ كه‌ براي‌ من‌ يك‌شريك‌ زندگي‌ مناسب‌ باشد، برايم‌ كلي‌ ارزش‌دارد، دلم‌ مي‌خواهد در كارهاي‌ اقتصادي‌ با من‌هم‌ فكري‌ كند.


مهمانان‌ ويژه‌

يكي‌ از مهمانان‌ ويژه‌، دكتر «آصفي‌» سخنگوي‌وزارت‌ امور خارجه‌ و همچنين‌ «محمد دادكان‌»رييس‌ فدراسيون‌ فوتبال‌ بود. دكتر آصفي‌ را ازسال‌ 1997 ميلادي‌ مي‌شناسم‌، وي‌ در كنارموقعيتي‌ كه‌ دارد، ‌ انسان‌ فوق‌العاده‌ خوبي‌است كه‌ من‌ افتخار آشنايي‌ با او را دارم‌، دراين‌ مدت‌ او يكي‌ از دوستان‌ خوب‌ من‌ بوده است‌.


براي‌ اولين‌ بار در يك‌ مهمان‌ خانوادگي‌

اولين‌ بار كه‌ همسرم‌ را ديدم‌، تفريبا يک سال پيش‌بود. در يك‌ مهماني‌ خانوادگي‌ با ايشان‌ آشنا شدم‌،دختر خاله‌ همسرم‌، دوست‌ نزديك‌ مادرم‌ است‌.خاله‌ او، همسايه‌ خاله‌ من‌ در اردبيل‌ بود، پسرخاله‌شان‌ همكلاسي‌ و دوست‌ صميمي‌ برادربزرگ‌ترم‌ بود و به‌ همين‌ خاطر شناخت‌ كاملي‌روي‌ اين‌ خانواده‌ داشتم‌.

/ 0 نظر / 39 بازدید