استفتايات ازدواج از مراجع

30 دی - وبلاگ مشاوره قرآنی، حضرت آيت الله لنكرانى - س 135 ـ آيا می توان با بيش از يك زن ازدواج موقت كرد؟ اگر جواب مثبت است آيا تعداد زنهايى كه يك فرد می تواند متعه كند، محدود است؟

تبليغات در حادثه

 Buy Luxury Cars
BMW, Mercedes Benz,... Reviews & Prices
http://www.12buyacar.com/آلبوم عکس اينترنتي
چاپ عکس بررسي دوربين هاي ديجيتال
http://www.delmarcamera.com/

جواب : 135 ـ بلى می توان با بيش از يك زن ازدواج موقت كرد و تعداد آن محدود نيست. لكن بايد به اين نكته توجه داشت كه اصل تشريع متعه به جهت آن بوده است كه كسانى كه تمكن مالى ندارند بتوانند با ازدواج موقت خود را به نحو مشروع ارضا كنند و به عبارت ديگر متعه به جهت جلوگيرى از فساد و فحشاء تشريع شده است و در عين حال نوعى ازدواج است كه داراى قوانين است كه بايد رعايت شود و احترام و كرامت زن و اصل بقاى خانواده بايد حفظ شود.

س 164 ـ در شرايطى كه نمی توان ازدواج كرد آيا می توان فاحشه را متعه كرد؟ آيا اين عمل زنا محسوب نمی شود؟ و يا گناهى ندارد؟

جواب : 164 ـ ازدواج موقت با زن مسيحى اشكال ندارد، البته بايد به او تفهيم كنيد كه اين يك نوع تزويج است و بايد براى اجراى صيغه از او وكالت بگيريد، و ازدواج موقت با فاحشه بنابر احتياط واجب جايز نيست.

س 234 ـ نوجوانى كه در شرايط اجتنابناپذير جنسى قرار دارد و نمی تواند اميال جنسى خود را كنترل كند و ازدواج موقت نيز براى او دست نيافتنى است و از طرفى نمی خواهد به كارهاى خلاف از قبيل فاحشه بازى، زنا و غيره آلوده شود، آيا مجاز است دست به استمناء بزند؟

جواب : 234 ـ خود ارضائى و استمناء حرام است، بهتر است براى كم شدن شهوت روزه بگيرد، كتاب بخواند، ورزش كند، و تفريحات سالم ديگر داشته باشد.

حضرت آيت الله سيستانى
سؤال :آيا مى شود خانم هاى غير مسلمان (مسيحى و اهل كتاب ) را صيغه كرد يا ازدواج موقت با آنها كرد؟
جواب :ازدواج موقت با زنهاى يهودى و مسيحى مانعى ندارد و لكن اگر همسر مسلمان داشته باشيد ازدواج شما با آنها در صورت عدم رضايت همسرتان جايز نيست بلكه با رضايت وى هم بنابر احتياط واجب جايز نيست.
سؤال :اگر بانوان از راههاى جلوگيرى از قبيل ( قرص، آمپول، كاندوم و ...) استفاده كنند به طورى كه مسلماً حامله نشوند آيا لازم است در ازدواج موقت عده نگه دارند؟
جواب :بلى عده لازم است.
سؤال :ازدواج دائم يا موقت با اهل كتاب (مسيحى، يهودى)چگونه است؟
جواب :ازدواج دائم مرد مسلمان با اهل كتاب بنابر احتياط واجب جايز نيست ولى ازدواج موقت جايز است مشروط بر اينكه همسر مسلمان نداشته باشد و گر نه بدون رضايت او صحيح نيست بلكه با رضايت هم بنابر احتياط واجب جايز نيست.
سؤال :مسئله ازدواج موقت با زنان اهل كتاب از ديدگاه شما و علماء ديگرچگونه است؟
جواب :ازدواج موقت با يهوديه و مسيحيه به نظر همه مراجع جايز است.
سؤال :در ازدواج موقت بعد از بذل مدت يا انقضاى مدت براى نكاح با خواهر چنين زنى آيا لازم است عده به پايان برسد يا نيازى به پايان رساندن عده نيست ؟
جواب :بنابر احتياط واجب بايد عده منقضى شود.
سؤال :آيا متعه با زنى كه دين ندارد جايز است ؟ متعه با زنى كه كافر است چه حكمى دارد ؟
جواب :با كافر غير كتابى جايز نيست وهمچنين با زردشتى بنابر احتياط واجب ومُتعه كردن با زن يهودى و مسيحى جايز است .
سؤال :آيا مى توان بطور همزمان با دو همسر مُتعه خلوت كرد ؟
جواب :مانعى ندارد ولى بايد هر كدام عورت خود را از ديگرى بپوشاند واز تلذذ بوسيله يكديگر اجتناب نمايند .
سؤال :من مى دانم كه ازدواج مُتعه با زنان اهل كتاب جايز است اما يك مسلمان بايد با زن عفيفه ازدواج كند اينطور نيست ؟
جواب :به احتياط واجب جايز نيست .
سؤال :آيا اجازه پدر در عقد مُتعه لازم است ؟
جواب : اجازه پدر در ازدواج دختر باكره غير مستقل در شؤون زندگى لازم است چه دائم باشد چه موقت بلكه در مستقل نيز بنابر احتياط لازم است.
سؤال : آيا ازدواج مُتعه با دخترى از اهل كتاب بدون اذن ولى او جايز است ؟ ضمناً بفرمائيد چه كسانى شامل اهل كتاب مى شوند؟
جواب :منظور از اهل كتاب در اين مسأله مسيحى ويهودى است و اگر دختر قبلاً ازدواج نكرده بايد از پدرش يا جدش اذن گرفته شود مگر اين كه آنها در امر ازدواج او اصلاً دخالتى نداشته باشند .
--------------------------------------------------------------------------------
حضرت آيت الله تبريزى
سئوال : 1468 ـ دخـتـرى نـيـاز دارد شوهر كند , پدر و مادر او به دليل برخى باورهاى بيهوده با او مخالف هـسـتـنـد .
اگر او ازدواج نكند گمان مى رود جوان مؤمن مورد نظر از كف برود , آيا اجازه پدر و مادرلازم است ؟
جواب : بسمه تعالى در صـورت نـياز دختر باكره به ازدواج و عدم اذن پدر به ازدواج با كفو , اذن پدر لازم نيست , واللّه العالم .
سؤال 1469 ـ اگـر دخـتـر يـقين دارد كه پدرش به ازدواج موقت راضى است , و ليكن نمى تواند اظهار رضايت بكند , آيا دخترمى تواند ازدواج دايم يا موقت بكند ؟
جواب بسمه تعالى پدر رضايت را بايد ابراز كند , واللّه العالم .
سؤال 1476 ـ اگـر پسر و دخترى به دليل مخالفت پدر و مادر به حرام بيفتند , مى توانند بدون اذن ولى ازدواج موقت كنند ؟
جواب بسمه تعالى در صورتى كه كفو باشند , و ولى دختر با وجود مصلحت , ازازدواج منع كند , اذن وى لازم نيست , واللّه العالم .

/ 0 نظر / 325 بازدید